newsletter

 1. Informacje ogólne:

W związku z realizowanymi przez Warsztaty Kultury w Lublinie działaniami z zakresu szeroko pojętej kultury i sztuki, Warsztaty uruchomiły, w sposób publicznie dostępny, elektroniczną usługę dystrybucyjną „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie”. Usługa ta za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail umożliwia wszystkim zarejestrowanym osobom automatyczne otrzymywanie treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o najważniejszych wydarzeniach dotyczących realizowanych przez Warsztaty Kultury działań.

 1. Proces rejestracji:

Usługa „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie” świadczona jest wyłącznie dla zarejestrowanych osób. W celu dokonania rejestracji należy wykonać następujące czynności:

  1. Wejść na stronę internetową o adresie www.warsztatykultury.pl
  2. Zaznajomić się z dostępną na ww. stronie internetowej dokumentacją: „Instrukcje dla subskrybentów Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie” oraz „Polityką prywatności”.
  3. Wypełnić prawidłowo elektroniczny formularz (znajdujący się na dole strony):
   1. w pole o nazwie „Twój e-mail” należy wprowadzić adres e-mail, na który wysyłane mają być treści kolejnych edycji Newslettera Warsztatów Kultury w Lublinie. Wpisany adres email musi należeć lub być w dyspozycji osoby rejestrującej się. Niedozwolone jest wykorzystywanie adresów poczty elektronicznej, które nie należą do osób dokonujących rejestracji.
   2. wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Warsztatów Kultury w Lublinie , w celu korzystania z prowadzonej przez Warsztaty Kultury usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie”. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych należy potwierdzić poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji.
   3. potwierdzić fakt zaznajomienia się z treścią „Instrukcji dla subskrybentów Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie” oraz „Polityką prywatności” poprzez kliknięcie na znajdujące się przy akceptowanej treści pole wyboru i wpisać w nie oznaczenie akceptacji.
  4. Kliknąć na przycisk „Zarejestruj się” (po tej czynności na adres e-mail, wprowadzony w procesie rejestracyjnym, wysłana zostanie informacja zawierająca link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie”).
  5. Kliknąć na nadesłany na e-mail link do procesu weryfikującego żądanie dodania skrzynki pocztowej do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie”. Czynność ta potwierdza wolę dodania posiadacza rejestrowanego adresu e-mail do listy dystrybucyjnej usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie”. Od tej chwili, na zarejestrowane konto email nadsyłane będą przez Warsztaty Kultury treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje dotyczących działań Warsztatów Kultury.
  6. Rejestracji do usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie” można dokonać również poprzez wypełnienie i dostarczenie do Warsztatów Kultury papierowego zgłoszenia, które dostępne są w pomieszczeniach Warsztatów Kultury. Wzór takiego zgłoszenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej Instrukcji.
 1. Proces modyfikacji lub usunięcia zarejestrowanych danych:

W sytuacji zaistnienia potrzeby usunięcia (wyrejestrowania) adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie”, należy:

 1. Kliknąć na link „Wypisz mnie z newslettera” znajdujący się w prawym dolnym rogu każdego e-maila wysyłanego w ramach usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie” . Kliknięcie linku otworzy stronę internetową, gdzie zostanie wyświetlony komunikat o wyrejestrowaniu z listy mailingowej Newslettera Warsztatów Kultury w Lublinie. Czynność ta spowoduje usunięcie danego adresu z listy subskrybentów i zaprzestane zostanie wysyłanie kolejnych edycji newslettera.
 2. Na stronie tej znajdować się będzie również komunikat o możliwości przywrócenia wycofanego adresu e-mail na listę mailingową.
 3. Pod komunikatem o wyrejestrowaniu z listy mailingowej Newslettera Warsztatów Kultury w Lublinie znajduje się formularz, z informacją o przyczynach wyrejestrowania się użytkownika z usługi z listy mailingowej Newslettera Warsztatów Kultury w Lublinie. Wypełnienie formularza jest dobrowolne i jego niewypełnienie nie ma wpływu na zakończenie procesu wyrejestrowania się z usługi

W sytuacji zaistnienia potrzeby zmiany nazwy adresu e-mail, adresu e-mail znajdującego się na liście dystrybucyjnej usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie”, należy:

 1. Kliknąć na link „Wypisz mnie z newslettera” znajdujący się w prawym dolnym rogu każdego e-maila wysyłanego w ramach usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie”. Kliknięcie linku otworzy stronę internetową, gdzie zostanie wyświetlony komunikat o wyrejestrowaniu z listy mailingowej Newslettera Warsztatów Kultury w Lublinie.
 2. Dokonać rejestracji nowego adresu e-mail na stronie internetowej o adresie www.warsztatykultury.pl według wskazówek opisanych w części II niniejszej instrukcji.

 

Załącznik nr 1: Wzór zgłoszenia chęci otrzymywania newslettera Warsztatów Kultury w Lublinie

Proszę o wysyłanie informacji o wydarzeniach organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie w formie usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie” na mój adres email.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z usługi „Newsletter Warsztatów Kultury” są Warsztaty Kultury w Lublinie, z siedzibą przy ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin. Dane osobowe (tj. adresy e-mail) zbierane są przez Warsztaty Kultury w Lublinie wyłącznie w celu ich przetwarzania dla realizacji usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie”. Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania. Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa realizacja usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie”.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnych do realizacji usługi „Newsletter Warsztatów Kultury w Lublinie” (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).