Pracownia Fizyczna i SzaZa – Zdarzenia – improwizacja