Про проект

Проект «Patterns of Europe | Wzory Europy» має на меті започаткувати в Любліні довгостроковий діалог між народною культурою та сучасним проектуванням, і є пунктом старту для комплексного мислення та дій щодо захисту традицій дизайну та розвитку творчих секторів в нашому регіоні.

Ми акцентуємо увагу на презентації конкретних творів, що виникають в результаті цього діалогу, а також просування філософії мислення і методів роботи на основі міжсекторної співпраці та творчого проектування.

Найважливіша ціль – напрацювання такої моделі, яка приноситиме відчутну вигоду для обидвох секторів, при дотримані принципів діяльності кожного із них та авторських прав авторів і дизайнерів. Йдеться про охорону матеріальної і нематеріальної спадщини Любельщизни (з акцентом на поведінку її автентичних проявів при одночасному закріпленні в контексті до вимог сучасного ринку), сприяння розвитку творчого сектору, який постійно знаходиться в пошуку нових джерел натхнення і його закорінення в соціально-економічній структурі регіону.

Також ми сподіваємося, що в подальшій перспективі ті «м’які» ефекти призведуть до «твердого» росту доходів в обох секторах.
Робота в проекті буде проходитиу двох турах: сектор дискусії та презентації передбачає використання передового досвіду, розробленого у всьому світі; галузь освіти включає в себе тренінги та майстер-класии для митців і дизайнерів.

Організатор:
Варштати культури в Любліні , вул. Гродзька, 5a, 20-112
Тел/факс: 081 533 08 18, e-mail: sekretariat@warsztatykultury.pl
www.warsztatykultury.pl